44 Edycja Foodcom ADDITIVES Newsletter

Autor
Bartlomiej Babecki
09.02.2024
44 Edycja Foodcom ADDITIVES Newsletter
Esencja
Spis treści
  • Ograniczona podaż w UE i malejąca produkcja w Chinach powodują gwałtowny wzrost cen tryptofanu na całym świecie.
  • Niższa podaż i wyższy popyt w Chinach powodują wzrost cen metioniny, a stabilizacja spodziewana jest w 1. kwartale 2024 roku.
  • Przełomowe umowy cementują zaangażowanie Nowej Południowej Walii i Tokio w czystą energię i pozycjonują oba regiony jako pionierów.

Witajcie Partnerzy!

Witamy ponownie w naszym Newsletterze!

Dziś zagłębiamy się w świat aminokwasów. Ostatnio obserwowaliśmy wzrost zapotrzebowania na aminokwasy, takie jak Lizyna i Treonina, co wpłynęło na ceny na rynku paszowym. Przyglądamy się ostatnim trendom na różnych segmentach globalnego rynku dotyczących Tryptofanu, Witaminy B1, Witaminy C, Fosforanów i Kreatyny. Bądźcie z nami, aby otrzymać cenne spojrzenie na te kluczowe składniki!

Zobaczmy, co jeszcze dzieje się na rynku!

Najgorętsze Produkty Tygodnia

Aminokwasy

Pomimo słabszych cen Lizyny obserwowanych od grudnia 2023 r. i stabilnych cen Treoniny w tym samym okresie, rosnące koszty transportu znacznie zwiększyły całkowity koszt dla globalnych użytkowników końcowych obu produktów. Niepewność na światowych rynkach frachtowych i wyzwania związane z logistyką łańcucha dostaw przyczyniają się do zmienności cen, skłaniając analityków rynku do ostrożnego spojrzenia na przyszły rozwój sytuacji.

Metionina

Cena Metioniny wzrosła ostatnio z powodu zmniejszonej podaży surowca na rynku. Ożywienie w chińskim sektorze produkcyjnym, odzwierciedlone we wzroście indeksu menedżerów ds. zakupów, również przyczyniło się do zwiększonego popytu na Metioninę przed Księżycowym Nowym Rokiem, co odbiło się na zapasach i spowodowało wzrost cen na całym świecie. Pomimo zmiennego trendu w 2023 r., obecna analiza rynku zakłada stabilne ceny Metioniny w I kwartale 2024 r., wspierane przez utrzymujący się popyt i potencjalne spadki produkcji.

Tryptofan (jednostka paszowa)

Ceny Tryptofanu na globalnym rynku gwałtownie rosną ze względu na wysoki popyt i ograniczoną podaż w Unii Europejskiej. Spadająca produkcja w Chinach, które są głównym eksporterem tego surowca, oraz wyzwania logistyczne pogłębiają ten trend. Ponadto optymistyczne wskaźniki konsumpcji w USA i Niemczech wskazują, że popyt na Tryptofan będzie nadal rósł, co może prowadzić do dalszego wzrostu cen.

Kwas cytrynowy

Wzrost cen Kwasu Cytrynowego wynika głównie z rosnącego popytu i ograniczonej dostępności surowca na rynku. Dodatkowo, osłabienie euro przyczyniło się do wzrostu cen Kwasu Cytrynowego eksportowanego z USA i Niemiec. Co więcej, opóźnienia w dostawach kontenerowych z Chin przyczyniły się do wzrostu cen wszystkich surowców z tego kraju. Obecnie spodziewane są dalsze opóźnienia w dostawach i ograniczony kontakt z chińskimi producentami ze względu na Chiński Nowy Rok.

Witamina C

Ceny Witaminy C pozostają wysokie ze względu na nieuchronny wzrost kosztów transportu i zwiększony popyt. Rosnące koszty transportu i problemy logistyczne, w tym incydenty na kluczowych szlakach handlowych, pogarszają sytuację. Rosnący popyt na towary w różnych sektorach dodatkowo komplikuje kwestię dostępności. Analizy wskazują, że trend wzrostowy cen Witaminy C będzie kontynuowany, co zwiększy presję zakupową i podniesie koszty surowców.

Fosforan jednowapniowy

Eksport Monofosforanu Wapnia (MCP) wzrósł w 2023 r., osiągając około 48 200 ton w grudniu i 478 700 ton w całym roku. Stabilny popyt na MCP w Ameryce Północnej i Ameryce Łacińskiej pomaga utrzymać równowagę między podażą a popytem. Perspektywy cenowe MCP zależą od kosztów produkcji, dostępności surowców oraz warunków globalnego handlu i logistyki. Pomimo potencjalnych zmian, MCP pozostaje ważnym składnikiem przemysłu paszowego, co może wpłynąć na stabilność cen.

Co jeszcze?

W przełomowym posunięciu, Nowa Południowa Walia (NSW) i Tokio potwierdziły swoje zaangażowanie w zrównoważony rozwój, podpisując dwa przełomowe protokoły ustaleń (MoU). Porozumienia te, dotyczące przejścia na czystą gospodarkę i energię wodorową, reprezentują wspólną wizję bardziej ekologicznej przyszłości. Premier NSW Chris Minns z zadowoleniem przyjął protokoły ustaleń jako dowód trwałych stosunków dwustronnych, podczas gdy minister ds. zmian klimatu i energii Penny Sharpe postrzega je jako kluczowe dla pozycjonowania NSW jako kluczowego gracza w globalnym krajobrazie wodoru. Te MOU nie tylko symbolizują współpracę, ale także kładą podwaliny pod znaczącą współpracę, która sprawi, że oba regiony znajdą się w czołówce rewolucji czystej energii.

Ceny alkiloamin spadły na całym świecie na początku lutego, ponieważ niższe koszty amoniaku, metanolu i etanolu miały wpływ na odpowiednie produkty. Zapasy są nadal redukowane, ponieważ dostawcy działają ostrożnie. W USA ceny dimetyloaminy ustabilizowały się w obliczu niespójnych zmian w branży. W Azji popyt w sektorze farmaceutycznym i agrochemicznym jest ograniczony, podczas gdy Europa stoi w obliczu wyzwań gospodarczych. Oczekuje się, że ceny w USA wzrosną umiarkowanie, podczas gdy w Azji i Europie ustabilizują się lub spadną ze względu na brak zapasów i czynniki ekonomiczne.

W styczniu 2024 r. na amerykańskim rynku octanu etylenu i winylu (EVA) panowały optymistyczne nastroje, napędzane zwiększonym popytem ze strony różnych sektorów niższego szczebla, takich jak opakowania, obuwie, energia słoneczna, motoryzacja i kleje. Wraz z rosnącymi wskaźnikami konsumpcji i łagodzeniem ograniczeń gospodarczych, rynek EVA rozwijał się optymistycznie. Pomimo wyzwań w branży paneli słonecznych spowodowanych stratami związanymi z taryfami, ogólna odporność amerykańskiej gospodarki, szczególnie w sektorze chemicznym, w tym polimerów i żywic, takich jak octan etylenu i winylu, pozostaje widoczna. Oczekuje się, że ceny octanu etylenu i winylu będą nadal rosły w pierwszym kwartale 2024 r., napędzane zwiększonym popytem i poprawą warunków gospodarczych, pomimo możliwych opóźnień w dostosowaniu polityki pieniężnej i napięć geopolitycznych.

Poznaj produkt „Lizyna”
Lysine
1550 EUR
4.91%