World News: Prognoza dla rolnictwa na rok 2024 – zrównoważenie wyzwań klimatycznych i dynamiki rynku

Autor
Foodcom Experts
27.12.2023
World News: Prognoza dla rolnictwa na rok 2024 – zrównoważenie wyzwań klimatycznych i dynamiki rynku
Esencja
Spis treści
  • W 2024 r. sektor rolny, który obejmuje produkcję żywności, uprawy rolne i hodowlę zwierząt, stoi w obliczu wysokich cen, ograniczonej podaży i potencjalnych zagrożeń dla globalnego bezpieczeństwa żywnościowego.
  • Susza spowodowana przez El Niño zagraża ważnym regionom Azji, prowadząc do niedoborów ryżu i wzrostu cen nawet o 45%.
  • Wkład z Ameryki Południowej jest obiecujący, ale Indie mogą importować pszenicę z powodu suszy, a spadająca produkcja oleju palmowego może mieć wpływ na ceny.

Prognozy na 2024 Rok w Obliczu Suszy i Wzrostu Cen Żywności

W miarę zbliżania się roku 2024, globalny krajobraz rolniczy przygotowuje się na trudny okres. W ostatnich latach wysokie ceny żywności skłoniły rolników na całym świecie do zwiększenia zbiorów zbóż i roślin oleistych. Pomimo tej reakcji, konsumenci prawdopodobnie będą musieli zmierzyć się z mniejszymi dostawami w 2024 r., na co wpływ będą miały niekorzystne warunki pogodowe, ograniczenia eksportowe i rosnący popyt na biopaliwa.

Zjawisko pogodowe El Niño

Zjawisko pogodowe El Niño jest kluczowym czynnikiem w tym równaniu. Oczekuje się, że susza dotknie kluczowe regiony rolnicze w Azji w pierwszej połowie 2024 r., wpływając na produkcję ryżu, pszenicy, oleju palmowego i innych upraw. Doprowadziło to już do niedoboru globalnej podaży ryżu i znacznego wzrostu cen, który na niektórych rynkach może sięgać nawet 45%.

Wyzwania dla rynków pszenicy i kukurydzy

Rynki pszenicy i kukurydzy również stoją przed szeregiem wyzwań. Pomimo spadku światowych cen pszenicy, kukurydzy i soi w 2023 r. z powodu złagodzenia niedoborów na Morzu Czarnym i obaw przed recesją, ryzyko wstrząsów podażowych i utrzymującej się inflacji żywności pozostaje. Kraje takie jak Indie, główny konsument pszenicy, są narażone na ryzyko konieczności importu pszenicy po raz pierwszy od lat, ponieważ produkcja krajowa zatrzymuje się z powodu suszy.

Perspektywy dla Ameryki Południowej

Z drugiej strony, kraje Ameryki Południowej, takie jak Argentyna i Brazylia, obiecują zwiększyć globalne dostawy zbóż. Argentyna spodziewa się sezonu wysokich plonów soi, kukurydzy i pszenicy dzięki sprzyjającym opadom deszczu. W Brazylii oczekuje się rekordowej produkcji rolnej w 2024 r. pomimo pewnych komplikacji związanych z pogodą. Jednak globalna produkcja oleju palmowego, który jest niezbędny do produkcji oleju spożywczego i biodiesla, prawdopodobnie spadnie z powodu suszy spowodowanej przez El Niño, co może mieć wpływ na ceny oleju spożywczego.

Podsumowanie

Perspektywy dla rolnictwa na rok 2024 są zatem mieszanką ostrożnego optymizmu i poważnych wyzwań. Sektor przygotowuje się na rok, na który duży wpływ będą miały wzorce pogodowe, polityka eksportowa i popyt na rynku globalnym. Ta złożona interakcja wpłynie na zdolności produkcyjne i ceny kluczowych towarów rolnych, potencjalnie wpływając na globalne bezpieczeństwo żywnościowe i stabilność gospodarczą.

Udostępnij:
Poznaj produkt „Żelki Haribo®”
Haribo Jellies
0%