CMR – co to jest?

CMR to międzynarodowy list przewozowy towarów drogą lądową, którego nazwa pochodzi od francuskiego terminu „Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route”. Jest to konwencja dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów, która została podpisana w 1956 roku w Genewie. Dokument CMR reguluje odpowiedzialność przewoźnika, określa jego prawa i obowiązki oraz stanowi dowód umowy przewozowej i przyjęcia towarów do przewozu.

Najczęściej zadawane pytania

Co zawiera list przewozowy CMR?

List przewozowy CMR zawiera istotne informacje dotyczące przewożonych towarów, takie jak:

  • Dane nadawcy, odbiorcy i przewoźnika.
  • Miejsce załadunku i rozładunku.
  • Opis towaru, jego ilość, rodzaj opakowania i ewentualne oznaczenia.
  • Instrukcje dotyczące przewozu (np. wymagania dotyczące temperatury).
  • Informacje o kosztach przewozu.

Kto jest odpowiedzialny za sporządzenie CMR?

Zazwyczaj to nadawca sporządza list przewozowy CMR i przekazuje go przewoźnikowi podczas odbioru towarów. Przewoźnik, po przyjęciu towarów, potwierdza ich odbiór, podpisując i zwracając nadawcy egzemplarz listu przewozowego.

Jaka jest rola CMR w międzynarodowym transporcie drogowym?

CMR jest nie tylko dowodem na zawarcie umowy przewozowej i przyjęcie towarów przez przewoźnika, ale także kluczowym dokumentem w przypadku ewentualnych sporów czy roszczeń. Określa on odpowiedzialność przewoźnika za towar od momentu jego przyjęcia do momentu dostarczenia. W przypadku uszkodzenia, utraty lub opóźnienia dostawy, CMR jest podstawowym dokumentem przy rozpatrywaniu roszczeń.