Global Report: Przegląd rynku Lizyny w 2023 roku

Autor
Foodcom Experts
20.03.2024
Global Report: Przegląd rynku Lizyny w 2023 roku
Esencja
Spis treści
  • Stabilność rynku lizyny na początku roku dzięki popytowi farmaceutycznemu.
  • Gwałtowny wzrost cen lizyny w środku roku spowodowany problemami logistycznymi i zwiększonym popytem.
  • Normalizacja i strategie adaptacyjne w sektorze na koniec roku.

Analiza rynku Lizyny

W 2023 r. europejski rynek Lizyny, który ma kluczowe znaczenie zarówno dla sektora paszowego, jak i farmaceutycznego, odzwierciedla zmieniającą się dynamikę światowej gospodarki. W kwartalnym przeglądzie podkreślono, w jaki sposób wahania w produkcji, logistyce i polityce fiskalnej wpłynęły na popyt i ceny tego ważnego aminokwasu. Niniejszy raport opisuje odporność i zdolność adaptacji europejskiego przemysłu lizyny w obliczu wyzwań, takich jak wahania cen towarów i niepewność geopolityczna, oraz podkreśla jego stałą ważną rolę na rynku.

Q1

Pierwszy kwartał rozpoczął się stabilnie dla europejskiego sektora lizyny, pomimo trwającej niepewności spowodowanej napięciami geopolitycznymi i wcześniejszymi wydarzeniami na świecie. Stały popyt ze strony przemysłu farmaceutycznego na wysokiej jakości lizynę zapewnił stosunkowo stabilny rynek, chociaż problemy z łańcuchem dostaw pochodzące od głównych producentów, takich jak Chiny, wskazywały na potencjalną przyszłą zmienność.

Q2

Na początku II kwartału europejski rynek lizyny zmagał się z globalną presją inflacyjną, co doprowadziło do konserwatywnych zachowań zakupowych wśród konsumentów końcowych. Niemniej jednak, zależność sektora pasz zwierzęcych od lizyny jako dodatku stanowiła bufor, który utrzymywał rynek na powierzchni w obliczu rosnących kosztów i nieprzewidywalnych wydatków konsumentów.

Q3

Sytuacja odwróciła się w III kwartale, kiedy ceny lizyny w Europie gwałtownie wzrosły z powodu gwałtownego wzrostu popytu ze strony sektora spożywczego i trwających problemów logistycznych. Czynniki te doprowadziły do napiętej sytuacji rynkowej i zmusiły europejskich producentów do znalezienia delikatnej równowagi między utrzymaniem tempa produkcji a radzeniem sobie z rosnącymi kosztami.

Q4

W czwartym kwartale nastąpiła strategiczna rekonwalescencja na rynku europejskim. Dostawcy obniżyli ceny, aby zmniejszyć nagromadzone zapasy, co było zgodne z globalnymi wysiłkami na rzecz stabilizacji rynku. Ten kwartał był próbą skorygowania nierównowagi, która charakteryzowała znaczną część 2023 r. i przygotowała grunt pod bardziej zrównoważone podejście do rynku w następnym roku.

Przez cały 2023 r. rynek lizyny w Europie charakteryzował się różną dynamiką w różnych krajach. Na przykład w Niemczech ceny chlorowodorku lizyny wyraźnie spadły, głównie z powodu spadku zaufania konsumentów, co miało negatywny wpływ na konsumpcję niższego szczebla. Z drugiej strony w Hiszpanii i Polsce popyt był bardziej stabilny ze względu na silny krajowy przemysł hodowlany, który zapewniał pewien stopień ochrony przed ogólnymi wahaniami na rynku globalnym.

Podsumowując, historia rynku lizyny w 2023 roku to historia odporności i strategicznej adaptacji. W roku charakteryzującym się wyjątkowymi wyzwaniami we wszystkich dziedzinach, sektor wykazał się zdolnością do adaptacji i pokonywania wyzwań, co wskazuje na perspektywę bardziej stabilnych warunków w nadchodzącym roku.

Poznaj produkt „Lizyna”
Lysine
1650 EUR
1.23%