Global Report: Aminokwasy 2023

Autor
Joanna Sikorska
28.09.2023
8 min czytania
Global Report: Aminokwasy 2023
Esencja
Spis treści
  • Rynek aminokwasów został wyceniony na 27,22 mld USD w 2023 r. i oczekuje się, że będzie nadal zyskiwał na popularności.
  • W I kwartale 2023 r. ceny aminokwasów początkowo wzrosły w styczniu, ale spadły w lutym z powodu niskiego popytu i dużej podaży na całym świecie.
  • W drugim kwartale ceny zaczęły rosnąć ze względu na wysoki popyt.
  • We wrześniu ceny aminokwasów stale rosły ze względu na zwiększony popyt w sektorze paszowym i zmniejszoną podaż ze strony głównych producentów.

Rynek Aminokwasów w 2023 r. – przegląd

Według najnowszych raportów rynek Aminokwasów szacowany jest na 27,22 mld USD w 2023 roku. Będzie on nadal zyskiwał na popularności w ciągu najbliższych 7 lat z oczekiwaną stopą wzrostu na poziomie 8,5% CAGR. Na globalny rynek Aminokwasów wpływają głównie sektory pasz dla zwierząt i żywności dla ludzi, które obecnie stanowią najbardziej cenione zastosowania.

Q1

Na początku roku, w styczniu, ceny Aminokwasów były na dość wysokim poziomie. Jednak wraz ze zbliżaniem się lutego ceny spadły na całym świecie z powodu niskiego popytu i dużej podaży. Wkrótce rozpoczęły się zamówienia na drugi i trzeci kwartał, a hodowcy drobiu poszukiwali Lizyny HCl do pasz dla zwierząt. To, wraz z presją cenową na wszystkie Aminokwasy, doprowadziło do gwałtownego wzrostu cen.

Q2

Ceny odnotowały gwałtowny spadek na początku kwietnia, podążając za rynkiem w marcu. Jednak później, w drugim kwartale 2023 r., sytuacja uległa zmianie – popyt na te towary był duży, a ceny Aminokwasów wzrosły. Ceny zaczęły się stabilizować w maju i ten trend cenowy utrzymywał się do ostatnich tygodni czerwca.

Q3

Niezbędne Aminokwasy, takie jak Lizyna, Treonina i Metionina, znacznie podrożały w sierpniu. We wrześniu ceny Aminokwasów konsekwentnie rosły. Sektor paszowy był świadkiem gwałtownego wzrostu popytu na aminokwasy, przy jednoczesnym spadku podaży ze strony głównych producentów. Oczekuje się, że ten trend wzrostu cen utrzyma się w nadchodzących miesiącach.

Kluczowe Aminokwasy – zarys rynku

Lizyna

Na początku 2023 r. cena Lizyny HCl wynosiła 1535 EUR/MT. Z czasem cena zaczęła znacząco spadać. Dopiero na przełomie lutego i marca ceny ponownie zaczęły rosnąć. Powodem tego było to, że producenci pasz dla drobiu chętnie poszukiwali Lizyny w tym czasie i było to połączone z presją cenową wpływającą na wszystkie Aminokwasy.

W kwietniu producenci Lizyny mieli nadzieję na podniesienie ceny tego towaru, ale spotkali się ze spadkiem popytu. Obserwowaliśmy kolejny spadek cen, które osiągnęły najniższy poziom w tym roku na poziomie 1270 EUR/MT. W maju w końcu zobaczyliśmy różnicę, ceny zaczęły rosnąć, ponieważ na rynku było wielu chętnych potencjalnych nabywców, ale niewystarczająca ilość produktu, aby zaspokoić ich potrzeby i oczekiwania.

W ciągu następnych kilku tygodni ceny stale rosły, ze względu na rosnący popyt krajowy i międzynarodowy oraz fakt, że jeden z głównych producentów zdecydował się tymczasowo zamknąć swoje fabryki w czerwcu i lipcu, ograniczając dostępność Lizyny HCl. We wrześniu ceny osiągnęły nawet poziom 1530-1630 EUR/MT, ze względu na coraz mniejszą dostępność na rynkach europejskich i międzynarodowych.

Metionina

Metionina to kolejny aminokwas, którego ceny spadały na początku roku. Wpływ na to miały niższe koszty surowców, wahania popytu i nadwyżki zapasów prowadzące do obniżek cen.

W drugim kwartale ceny Metioniny spadły ze względu na stabilny popyt i dużą podaż. W maju osiągnęła najniższą cenę w roku – 2250 EUR/MT. W miarę upływu czasu Metionina była poszukiwana na rynku, a jej ceny rosły – w czerwcu było to już 2480-2580 EUR/MT. Na przełomie II i III kwartału zaobserwowano stopniowy wzrost cen Metioniny, co wynikało ze wzrostu popytu ze strony odbiorców końcowych i utrzymującego się niedoboru podaży. Ceny osiągnęły 2700 EUR/MT we wrześniu, ponieważ utrzymywały się problemy z podażą.

Treonina

Sytuacja na rynku Treoniny była bardzo podobna do wcześniej wspomnianych produktów. Wraz z postępem I kwartału popyt spadał, a wraz z nim ceny. Pod koniec lutego osiągnęły one najniższy w tym roku poziom 1270 EUR/MT. Następnie obserwowaliśmy pewien ruch cen w marcu – wtedy to wzrósł popyt, zwłaszcza na gatunek paszowy, co doprowadziło do wzrostu cen.

Ceny Treoniny w drugim kwartale ponownie rosły z powodu rosnącego popytu wśród kupujących i chęci odzyskania strat z poprzedniego kwartału wśród producentów. Innym powodem wzrostu cen był fakt, że na rynku dostępna była stosunkowo niewielka ilość tego towaru.

Pewne uspokojenie cen odnotowaliśmy w końcu III kwartału, tj. pod koniec lipca. Sytuacja ta nie trwała długo – na samym początku września ceny ponownie wzrosły. Powodem tego był gwałtowny wzrost popytu, któremu towarzyszyła niższa podaż. Cena osiągnęła poziom 1650 EUR/MT.

Raporty globalne Foodcom S.A.

Pozostaje jedno palące pytanie: co będzie działo się z cenami Aminokwasów w IV kwartale i później? Ta branża jest dynamiczna, więc aby być na bieżąco i uzyskać cenny wgląd w przyszłość Aminokwasów, odwiedź naszego bloga – regularnie aktualizujemy nasze raporty! Pozostań w kontakcie z Foodcom S.A.

Poznaj produkt „Lizyna”
Lysine
1580 EUR
7.06%

Zapisz się do naszego Newslettera i wyprzedź swoją konkurencję.