3220.00 Eur / 1 Tona
20,00 EUR (0,63%) w 7 dni
370,00 EUR (12,98%) w 28 dni

Historia cen

a
b