1990.00 Eur / 1 Tona
10,00 EUR (0,50%) w 7 dni
60,00 EUR (2,93%) w 28 dni

Historia cen

a
b