6330.00 Eur / 1 Tona
10,00 EUR (0,16%) w 7 dni
730,00 EUR (13,04%) w 28 dni

Historia cen

a
b