2000.00 Eur / 1 Tona
0,00 EUR (0,00%) w 7 dni
100,00 EUR (4,76%) w 28 dni

Historia cen

a
b